FANDOM


Detta är en wiki för bostadsrättsföreningen Djingis Khan i Lund och andra intresserade i utbyggnaden på Solbjer. Den är framförallt startad för att ha en samlingsplats för diskussioner och material relaterat till utbyggnaden av det intilliggande området Solbjer, där kommunen planerar en utbyggnad.

De flesta av er har säkert använt en Wiki vid något tillfälle, även om ni kanske inte har skrivit i en. Det mest kända exemplet är naturligtvis Wikipedia, som är helt wiki-baserat. Man kan tänka på en wiki som en samling gemensamma sidor med text och bilder på webben. Det är väldigt enkelt att både ändra i befintliga och att skapa nya sidor.

Grundprincipen för en wiki är enkel: Vem som helst får ändra vad de vill! Vem som helst kan även "ändra tillbaka", så både misstag och medveten vandalism försvinner oftast genast. Varje sida på en wiki har en historia (en slags ångra-funktion), och alla kan återföra sidan till en tidigare version genom att välja ur en lista om något blivit fel. Det betyder också att ingen behöver vara rädd för att experimentera och leka med Wikin: Vad man än ändrat är det alltid lätt att återgå till hur det var innan.

Om du blir vilse på wikin, kan du alltid komma tillbaka till denna sidan genom att klicka på rubriken "Djingis Kahn" längst upp till vänster. Du kan förstås också använda "tillbaka"-knappen på din webbläsare när du vill.

Om det är första gången du är här, börja med att följa länken nedan till sidan för "Våra noteringar".

Länkar Edit

Våra noteringar

SolbjerBilder En sida med de datorgenererade bilderna som vi skapat på hur Solbjer kommer att se ut

Lisas Synpunkter Synpunkter på Solbjers detaljplanehandlingar från Lisa Östman